Dokumentacja usługi Azure Data Lake Storage Gen1

Dowiedz się, jak skonfigurować zgodne z usługą Hadoop repozytorium usługi Data Lake o ogromnej skali na potrzeby przeprowadzania analiz danych o dowolnym rozmiarze, typie i szybkości wprowadzania, oraz jak nim zarządzać i uzyskiwać do niego dostęp. Usługa Azure Data Lake Storage Gen2 jest ogólnie dostępna. Zalecamy, aby zacząć z niej korzystać już dziś.