nvl2function (Databricks SQL)

Zwraca wartość expr2 , jeśli expr1 nie NULLma wartości , lub expr3 w inny sposób.

Składnia

nvl2(expr1, expr2, expr3)

Argumenty

  • expr1: Wyrażenie dowolnego typu.
  • expr2: Wyrażenie dowolnego typu.
  • expr3: wyrażenie, które współudzieli najmniej wspólny typ z expr2.

Zwraca

Wynik jest najmniej typowym typem expr2 i expr3.

Ta funkcja jest synonimem .CASE WHEN expr1 IS NOT NULL expr2 ELSE expr3 END

Przykłady

> SELECT nvl2(NULL, 2, 1);
 1
> SELECT nvl2('spark', 2, 1);
 2