splitfunction (Databricks SQL)

str Dzieli wokół wystąpień, które są zgodne regex i zwraca tablicę o długości co najwyżej limit.

Składnia

split(str, regex [, limit] )

Argumenty

  • str: wyrażenie STRING, które ma zostać podzielone.
  • regexp: wyrażenie STRING, które jest wyrażeniem regularnym Języka Java używanym do dzielenia str.
  • limit: opcjonalne wyrażenie INTEGER domyślnie ma wartość 0 (bez limitu).

Zwraca

Tablica ciągu.

Jeśli limit> 0: długość wynikowej tablicy nie będzie większa niż limit, a ostatni wpis wynikowej tablicy będzie zawierać wszystkie dane wejściowe poza ostatnią dopasowaną regexwartością .

Jeśli limit<= 0: regex zostanie zastosowana tyle razy, ile to możliwe, a wynikowa tablica może mieć dowolny rozmiar.

Przykłady

> SELECT split('oneAtwoBthreeC', '[ABC]');
 [one,two,three,]
> SELECT split('oneAtwoBthreeC', '[ABC]', -1);
 [one,two,three,]
> SELECT split('oneAtwoBthreeC', '[ABC]', 2);
 [one,twoBthreeC]