Praca z usługami Azure DevOps i GitHub

Zapoznaj się z poniższym artykułem, aby dowiedzieć się, jak usługa Azure DevOps współpracuje z usługą GitHub.