Inne aplikacje, które obsługują interfejsy API usługi Rights Management

Skorzystaj z poniższych informacji, aby zrozumieć, w jaki sposób usługa Azure Rights Management z usługi Azure Information Protection może obsługiwać inne aplikacje w celu ochrony danych organizacji.

Korzystając z zestawów SDK Microsoft Information Protection, deweloperzy wewnętrzni mogą pisać aplikacje biznesowe, aby natywnie obsługiwać usługę Azure Rights Management. Sposób integracji ochrony informacji z tymi aplikacjami zależy od tego, jak są one napisane. Na przykład integracja może być stosowana automatycznie przy minimalnej interakcji ze strony użytkownika lub, na potrzeby bardziej dostosowanego środowiska, użytkownicy mogą być monitowani o skonfigurowanie ustawień w celu zastosowania ochrony informacji do plików.

Podobnie wielu dostawców oprogramowania udostępnia aplikacje dostarczające rozwiązania do ochrony informacji, znane także jako produkty z kategorii zarządzania prawami dla przedsiębiorstw (ERM). Popularnym przykładem jest czytnik plików PDF, który obsługuje usługę Azure Rights Management dla określonych platform. W celu zidentyfikowania aplikacji, które obsługują usługę Rights Management, można skorzystać z tabeli w sekcji Aplikacje obsługujące ochronę danych usługi Azure Rights Management, a następnie użyć wyszukiwania w sieci Web, aby zakupić lub pobrać aplikację.

Następne kroki

Aby dowiedzieć się, jak inne aplikacje i usługi obsługują usługę Azure Rights Management, zobacz Jak aplikacje obsługują usługę Azure Rights Management.