US Labor Force Statistics (Statystyki dotyczące siły roboczej w USA)

Statystyki dotyczące zasobu siły roboczej — zasób siły roboczej, odsetek ludności aktywnej zawodowo oraz populacja z wyłączeniem wojskowych i osób przebywających w instytucjach, z podziałem według wieku, płci, rasy i pochodzenia etnicznego — w Stanach Zjednoczonych.

Ten zbiór danych pochodzi z danych programu CES (krajowych) publikowanych przez amerykański urząd ds. statystyki zatrudnienia (BLS). Zobacz informacje dotyczące linków i praw autorskich oraz ważne uwagi na temat witryny internetowej, aby zapoznać się z zasadami związanymi z korzystaniem z tego zestawu danych.

Uwaga

Firma Microsoft udostępnia zestawy danych Platformy Azure open na zasadzie "jak to jest". Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani domniemanych, gwarancji ani warunków dotyczących korzystania z zestawów danych. W zakresie dozwolonym zgodnie z prawem lokalnym firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody lub straty, w tym bezpośrednie, wynikowe, specjalne, pośrednie, przypadkowe lub karne wynikające z korzystania z zestawów danych.

Zestaw danych jest udostępniany zgodnie z pierwotnymi warunkami, na jakich firma Microsoft otrzymała dane źródłowe. Zestaw danych może zawierać dane pozyskane z firmy Microsoft.

Lokalizacja magazynu

Ten zestaw danych jest przechowywany w regionie platformy Azure Wschodnie stany USA. Zalecamy przydzielanie zasobów obliczeniowych w regionie Wschodnie stany USA z uwagi na koligację.

Kolumny

Nazwa Typ danych Unikatowe Wartości (przykład)
absn_code int 4 3 4
activity_code int 7 8 3
ages_code int 35 10 17
born_code int 3 1 2
cert_code int 5 4 3
chld_code int 6 2 5
class_code int 14 2 1
disa_code int 3 2 1
duration_code int 11 18 6
education_code int 9 40 19
entr_code int 3 1 2
expr_code int 3 1 2
footnote_codes ciąg 7 nan 4.0
hheader_code int 2 1
hour_code int 13 1 16
indy_code int 323 368 169
jdes_code int 3 1 2
lfst_code int 33 20 30
look_code int 7 1 6
mari_code int 5 2 1
mjhs_code int 6 1 5
occupation_code int 566 8999 4999
orig_code int 14 1 2
pcts_code int 23 5 8
period ciąg 18 M07 M06
periodicity_code ciąg 3 M Q
race_code int 14 1 3
rjnw_code int 9 1 3
rnlf_code int 11 63 64
rwns_code int 17 10 1
Sezonowe ciąg 2 Stany Zjednoczone
seek_code int 2 1
series_id ciąg 45,478 LNU013000000 LNU02034560
series_title ciąg 34,264 (Unadj) Poziom zatrudnienia — Rolnictwo i powiązane branże (Unadj) Poziom siły roboczej cywilnej
sexs_code int 3 1 2
tdat_code int 6 1 4
wartość float 121,742 3.0 4.0
vets_code int 8 25 1
wkst_code int 7 1 4
rok int 80 2018 2017

Wersja zapoznawcza

series_id rok period wartość footnote_codes lfst_code periodicity_code series_title absn_code activity_code ages_code cert_code class_code duration_code education_code entr_code expr_code hheader_code hour_code indy_code jdes_code look_code mari_code mjhs_code occupation_code orig_code pcts_code race_code rjnw_code rnlf_code rwns_code seek_code sexs_code tdat_code vets_code wkst_code born_code chld_code disa_code Sezonowe
LNS11000031Q 1972 Q01 4300 Nan 10 Q (Morza) Cywilny poziom siły roboczej - 20 jerów. & over, Black lub African American Men 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 S
LNS11000031Q 1972 Q02 4370 Nan 10 Q (Morza) Cywilny poziom siły roboczej - 20 jerów. & over, Black lub African American Men 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 S
LNS11000031Q 1972 Q03 4397 Nan 10 Q (Morza) Cywilny poziom siły roboczej - 20 jerów. & over, Black lub Afroamerykani Mężczyźni 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 S
LNS11000031Q 1972 Q04 4381 Nan 10 Q (Morza) Cywilny poziom siły roboczej - 20 jerów. & over, Black lub Afroamerykani Mężczyźni 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 S
LNS11000031Q 1973 Q01 4408 Nan 10 Q (Morza) Cywilny poziom siły roboczej - 20 jerów. & over, Black lub Afroamerykani Mężczyźni 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 S
LNS11000031Q 1973 Q02 4445 Nan 10 Q (Morza) Cywilny poziom siły roboczej - 20 jerów. & over, Black lub Afroamerykani Mężczyźni 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 S
LNS11000031Q 1973 Q03 4477 Nan 10 Q (Morza) Cywilny poziom siły roboczej - 20 jerów. & over, Black lub Afroamerykani Mężczyźni 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 S
LNS11000031Q 1973 Q04 4523 Nan 10 Q (Morza) Cywilny poziom siły roboczej - 20 jerów. & over, Black lub Afroamerykani Mężczyźni 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 S
LNS11000031Q 1974 Q01 4574 Nan 10 Q (Morza) Cywilny poziom siły roboczej - 20 jerów. & over, Black lub Afroamerykani Mężczyźni 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 S
LNS11000031Q 1974 Q02 4538 Nan 10 Q (Morza) Cywilny poziom siły roboczej - 20 jerów. & over, Black lub African American Men 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 S

Dostęp do danych

Azure Notebooks

# This is a package in preview.
from azureml.opendatasets import UsLaborLFS

labor = UsLaborLFS()
labor_df = labor.to_pandas_dataframe()
labor_df.info()

Azure Databricks

# This is a package in preview.
from azureml.opendatasets import UsLaborLFS

labor = UsLaborLFS()
labor_df = labor.to_spark_dataframe()
display(labor_df.limit(5))

Azure Synapse

Przykład nie jest dostępny dla tej kombinacji platformy/pakietu.

Następne kroki

Wyświetl pozostałe zestawy danych w katalogu Open Datasets (Otwarte zestawy danych).