Używanie funkcji Holographic Remoting i usługi Remote Rendering w środowisku Unity

Holographic Remoting i Azure Remote Rendering wzajemnie się wykluczają w ramach jednej aplikacji. W związku z tym tryb odtwarzania aparatu Unity jest również niedostępny.

Dla każdego uruchomienia edytora Aparatu Unity można użyć tylko jednego z tych dwóch. Aby użyć drugiego, najpierw uruchom ponownie środowisko Unity.

Korzystanie z trybu odtwarzania aparatu Unity do wyświetlania podglądu w HoloLens 2

Tryb odtwarzania aparatu Unity może być nadal używany, na przykład do testowania interfejsu użytkownika aplikacji. Jednak ważne jest, aby ARR nigdy nie zostało zainicjowane. W przeciwnym razie ulegnie awarii.

Korzystanie z zestawu słuchawkowego VR WMR do podglądu na pulpicie

Jeśli jest obecny zestaw słuchawkowy Windows Mixed Reality VR, można go użyć do podglądu wewnątrz aparatu Unity. W takim przypadku należy zainicjować ARR, jednak nie będzie możliwe nawiązanie połączenia z sesją podczas użycia zestawu słuchawkowego WMR.