Rejestry/uruchomienia microsoft.ContainerRegistry

Definicja zasobu Bicep

Rejestry/uruchomienia typu zasobu mogą istnieć pod adresem: Grupy zasobów

Uwaga

Ten typ zasobu jest tylko do odczytu, co oznacza, że nie można go wdrożyć, ale można odwoływać się do istniejącego wystąpienia. Zazwyczaj typy zasobów tylko do odczytu są tworzone automatycznie przez usługę.

Użyj słowa kluczowego existing .

Format zasobu

Aby utworzyć zasób Microsoft.ContainerRegistry/registries/runs, dodaj następujący kod Bicep do szablonu.

resource symbolicname 'Microsoft.ContainerRegistry/registries/runs@2019-06-01-preview' existing = {
  name: 'string'
}

Wartości właściwości

rejestry/uruchomienia

Nazwa Opis Wartość
name Nazwa istniejącego zasobu.

Zobacz, jak ustawić nazwy i typy dla zasobów podrzędnych w aplikacji Bicep.
ciąg (wymagany)

Definicja zasobu szablonu usługi ARM

Rejestry/uruchomienia typu zasobu mogą istnieć pod adresem: Grupy zasobów

Uwaga

Ten typ zasobu jest tylko do odczytu, co oznacza, że nie można go wdrożyć, ale można odwoływać się do istniejącego wystąpienia. Zazwyczaj typy zasobów tylko do odczytu są tworzone automatycznie przez usługę.

reference Użyj funkcji .

Format zasobu

Aby utworzyć zasób Microsoft.ContainerRegistry/registries/runs, dodaj następujący kod JSON do szablonu.

[reference(resourceId('Microsoft.ContainerRegistry/registries/runs', '{name}'), '2019-06-01-preview')]

Wartości właściwości

rejestry/uruchomienia

Nazwa Opis Wartość
name Nazwa istniejącego zasobu.

Zobacz, jak ustawić nazwy i typy dla zasobów podrzędnych w szablonach usługi ARM w formacie JSON.
ciąg (wymagany)

Definicja zasobu narzędzia Terraform (dostawcy AzAPI)

Rejestry/uruchomienia typu zasobu mogą istnieć pod adresem: Grupy zasobów

Uwaga

Ten typ zasobu jest tylko do odczytu, co oznacza, że nie można go wdrożyć, ale można odwoływać się do istniejącego wystąpienia. Zazwyczaj typy zasobów tylko do odczytu są tworzone automatycznie przez usługę.

Użyj słowa kluczowego data .

Format zasobu

Aby utworzyć zasób Microsoft.ContainerRegistry/registries/runs, dodaj następujący element Terraform do szablonu.

data "azapi_resource" "symbolicname" {
  type = "Microsoft.ContainerRegistry/registries/runs@2019-06-01-preview"
  name = "string"
  parent_id = "string"
}

Wartości właściwości

rejestry/uruchomienia

Nazwa Opis Wartość
name Nazwa istniejącego zasobu. ciąg (wymagany)
parent_id Identyfikator zasobu, który jest elementem nadrzędnym dla tego zasobu. Identyfikator zasobu typu: rejestry