Dokumentacja usługi Virtual Machine Scale Sets

Usługa Azure Virtual Machine Scale Sets umożliwia tworzenie grupy maszyn wirtualnych ze zrównoważonym obciążeniem i skalowaniem automatycznym oraz zarządzanie nimi.

Informacje o Virtual Machine Scale Sets

Omówienie