az account tenant

Uwaga

Ta dokumentacja jest częścią rozszerzenia konta dla interfejsu wiersza polecenia platformy Azure (wersja 2.38.0 lub nowsza). Rozszerzenie zostanie automatycznie zainstalowane przy pierwszym uruchomieniu polecenia az account tenant . Dowiedz się więcej o rozszerzeniach.

Zarządzanie dzierżawą.

Polecenia

az account tenant list

Pobierz dzierżawy dla swojego konta.

az account tenant list

Pobierz dzierżawy dla swojego konta.

az account tenant list

Przykłady

listTenants

az account tenant list