az policy metadata

Pobieranie zasobów metadanych zasad.

Polecenia

az policy metadata list

Wyświetlanie listy zasobów metadanych zasad.

az policy metadata show

Pobierz pojedynczy zasób metadanych zasad.

az policy metadata list

Wyświetlanie listy zasobów metadanych zasad.

az policy metadata list [--top]

Przykłady

Pobierz wszystkie zasoby metadanych zasad.

az policy metadata list

Pobieranie zasobów metadanych zasad, ograniczanie danych wyjściowych do 5 zasobów.

az policy metadata list --top 5

Parametry opcjonalne

--top

Maksymalna liczba rekordów do zwrócenia.

az policy metadata show

Pobierz pojedynczy zasób metadanych zasad.

az policy metadata show --name

Przykłady

Pobierz zasób metadanych zasad o nazwie "ACF1000".

az policy metadata show --name ACF1000

Parametry wymagane

--name -n

Nazwa zasobu metadanych.