Kompilowanie izolowanych kompilacji C/C++

Aplikacja izolowana zależy tylko od zestawów równoległych i wiąże się z jej zależnościami przy użyciu manifestu. Nie jest wymagane, aby aplikacja była w pełni odizolowana w celu prawidłowego działania w systemie Windows; Jednak inwestując w pełne izolowanie aplikacji, możesz zaoszczędzić czas, jeśli potrzebujesz obsługiwać aplikację w przyszłości. Aby uzyskać więcej informacji na temat zalet w pełni izolowanych aplikacji, zobacz Izolowane aplikacje.

Podczas kompilowania natywnej aplikacji C/C++ przy użyciu programu Visual Studio domyślnie system projektu programu Visual Studio generuje plik manifestu opisujący zależności aplikacji w bibliotekach programu Visual Studio. Jeśli są to jedyne zależności, które ma twoja aplikacja, staje się ona izolowaną aplikacją zaraz po ponownym skompilowania za pomocą programu Visual Studio. Jeśli aplikacja korzysta z innych bibliotek w czasie wykonywania, może być konieczne ponowne skompilowanie tych bibliotek jako zestawów równoległych zgodnie z instrukcjami opisanymi w temacie Kompilowanie zestawów równoległych języka C/C++.

Zobacz też

Pojęcia związane z aplikacjami izolowanymi oraz aplikacjami wykonywanymi równocześnie
Kompilowanie aplikacji izolowanych C/C++ oraz aplikacji wykonywanych równocześnie