Kompilowanie aplikacji izolowanych C/C++ oraz aplikacji wykonywanych równocześnie

Program Visual Studio obsługuje model wdrażania dla aplikacji klienckich systemu Windows oparty na idei izolowanych aplikacji i zestawów równoległych. Domyślnie program Visual Studio kompiluje wszystkie natywne aplikacje C/C++ jako izolowane aplikacje, które używają manifestów do opisywania ich zależności w bibliotekach Visual C++.

Tworzenie programów C/C++ jako izolowanych aplikacji stanowi szereg zalet. Na przykład aplikacja izolowana nie ma wpływu, gdy inne aplikacje C/C++ instalują lub odinstalowują biblioteki Visual C++. Biblioteki Visual C++ używane przez izolowane aplikacje mogą być nadal redystrybuowane w folderze lokalnym aplikacji lub przez instalację do natywnej pamięci podręcznej zestawów (WinSxS); jednak obsługę bibliotek Visual C++ dla już wdrożonych aplikacji można uprościć przy użyciu pliku konfiguracji wydawcy. Model wdrażania izolowanych aplikacji ułatwia zapewnienie, że aplikacje C/C++ uruchomione na określonym komputerze używają najnowszej wersji bibliotek Visual C++, a jednocześnie pozostawiają otwartą możliwość kontrolowania jawnego powiązania wersji aplikacji z bibliotekami DLL zależnymi.

W tej sekcji omówiono sposób kompilowania aplikacji C/C++ jako izolowanej aplikacji i zapewnienia, że jest ona powiązana z bibliotekami Visual C++ przy użyciu manifestu. Informacje przedstawione w tej sekcji dotyczą głównie aplikacji natywnych lub niezarządzanych w języku C++. Aby uzyskać informacje na temat wdrażania natywnych aplikacji języka C++ skompilowanych za pomocą programu Visual Studio, zobacz Redystrybucja plików Visual C++.

W tej sekcji

Pojęcia związane z aplikacjami izolowanymi oraz aplikacjami wykonywanymi równocześnie

Kompilowanie izolowanych aplikacji C/C++

Kompilowanie wykonywanych jednocześnie aplikacji C/C++

Instrukcje: kompilowanie komponentów COM bez rejestrowania

Instrukcje: kompilowanie izolowanych aplikacji korzystających ze składników COM

Ogólne informacje o tworzeniu manifestu dla programów C/C++

Rozwiązywanie problemów związanych z aplikacjami izolowanymi C/C++ oraz aplikacjami wykonywanymi równocześnie

Izolowane aplikacje i zestawy równoległe

Wdrażanie aplikacji klasycznych