Odwołanie BSCMAKE

Ostrzeżenie

Mimo że program BSCMAKE jest nadal zainstalowany w programie Visual Studio, nie jest już używany przez środowisko IDE. Ponieważ program Visual Studio 2008, informacje o przeglądaniu i symbolu są automatycznie przechowywane w pliku sdf SQL Server w folderze rozwiązania.

Narzędzie microsoft Browse Information Maintenance Utility (BSCMAKE.EXE) tworzy plik informacji przeglądania (bsc) z plików sbr utworzonych podczas kompilacji. Niektóre narzędzia innych firm używają plików bsc do analizy kodu.

Podczas kompilowania programu można automatycznie utworzyć plik przeglądania informacji dla programu przy użyciu narzędzia BSCMAKE w celu skompilowania pliku. Nie musisz wiedzieć, jak uruchomić program BSCMAKE, jeśli tworzysz plik informacji przeglądania w środowisku projektowym programu Visual Studio. Możesz jednak przeczytać ten temat, aby zrozumieć dostępne opcje.

Jeśli tworzysz program poza środowiskiem programistycznym, nadal możesz utworzyć niestandardowy plik bsc, który można sprawdzić w środowisku. Uruchom program BSCMAKE w plikach sbr utworzonych podczas kompilacji.

Uwaga

To narzędzie można uruchomić tylko w wierszu polecenia dla deweloperów programu Visual Studio. Nie można go uruchomić z poziomu wiersza polecenia systemu lub z Eksplorator plików.

Ta sekcja zawiera następujące tematy:

Zobacz też

Dodatkowe narzędzia kompilacji MSVC