Kompilowanie pliku .Bsc

Program BSCMAKE może utworzyć nowy plik informacji przeglądania z nowo utworzonych plików sbr. Może również obsługiwać istniejący plik bsc przy użyciu plików sbr dla plików obiektów, które uległy zmianie od ostatniej kompilacji.

Zobacz też

Dokumentacja narzędzia BSCMAKE