Odwołanie do biblioteki STL/CLR

Biblioteka STL/CLR udostępnia interfejs podobny do kontenerów biblioteki standardowej języka C++ do użycia z językiem C++ oraz środowiska uruchomieniowego języka wspólnego (CLR) .NET Framework. Biblioteka STL/CLR jest całkowicie oddzielona od implementacji standardowej biblioteki C++. Biblioteka STL/CLR jest utrzymywana w celu zapewnienia starszej obsługi, ale nie jest na bieżąco ze standardem C++. Zdecydowanie zalecamy używanie natywnych kontenerów biblioteki standardowej C++ zamiast biblioteki STL/CLR zawsze, gdy jest to możliwe.

Aby użyć biblioteki STL/CLR:

  • Dołącz nagłówki z elementy cliext obejmują podkatalog zamiast zwykłych odpowiedników standardowej biblioteki języka C++.

  • Kwalifikowanie nazw bibliotek z cliext:: zamiast std::.

Biblioteka STL/CLR udostępnia interfejs podobny do biblioteki STL do użycia z językiem C++ i środowiskiem uruchomieniowym języka wspólnego .NET Framework (CLR). Ta biblioteka jest utrzymywana w celu zapewnienia starszej obsługi, ale nie jest aktualna w standardzie języka C++. Zdecydowanie zalecamy używanie natywnych kontenerów biblioteki standardowej C++ zamiast biblioteki STL/CLR.

W tej sekcji

cliext przestrzeń nazw
Omówienie przestrzeni nazw zawierającej wszystkie typy biblioteki STL/CLR.

Kontenery STL/CLR
Zawiera omówienie kontenerów, które znajdują się w standardowej bibliotece języka C++, w tym wymagania dotyczące elementów kontenera, typów elementów, które można wstawić i problemów z własnością.

Wymagania dotyczące elementów kontenera STL/CLR
Opisuje minimalne wymagania dotyczące wszystkich typów odwołań wstawionych do kontenerów biblioteki standardowej języka C++.

Instrukcje: konwertowanie kolekcji .NET na kontener STL/CLR
Opisuje sposób konwertowania kolekcji .NET na kontener STL/CLR.

Instrukcje: konwertowanie kontenera STL/CLR na kolekcję .NET
Opisuje sposób konwertowania kontenera STL/CLR na kolekcję platformy .NET.

Instrukcje: uwidacznienie kontenera STL/CLR z zestawu
Przedstawia sposób wyświetlania elementów kilku kontenerów STL/CLR napisanych w zestawie C++.

Ponadto w tej sekcji opisano również następujące składniki biblioteki STL/CLR:

Zobacz też

Standardowa biblioteka języka C++