Odłączanie urządzeń

Dotyczy:

Platformy

  • macOS
  • Linux
  • Windows Server 2012 R2
  • System Windows Server 2016

Chcesz poznać usługę ochrony punktu końcowego w usłudze Microsoft Defender? Utwórz konto, aby skorzystać z bezpłatnej wersji próbnej.

Postępuj zgodnie z odpowiednimi instrukcjami w zależności od preferowanej metody wdrażania.

Stan urządzenia przełącza się na nieaktywne siedem (7) dni po odłączeniu.

Dane, takie jak oś czasu, alerty, luki w zabezpieczeniach itp., z urządzeń, które zostały odłączone, pozostają w portalu Microsoft Defender do momentu wygaśnięcia skonfigurowanego okresu przechowywania.

Profil urządzenia (bez danych) pozostaje w spisie urządzeń nie dłużej niż 180 dni.

Urządzenia, które nie były aktywne w ciągu ostatnich 30 dni, nie są uwzględniane w danych, które odzwierciedlają wskaźnik narażenia usługi Defender Vulnerability Management w organizacji i wskaźnik bezpieczeństwa urządzeń firmy Microsoft.

Aby wyświetlić tylko aktywne urządzenia, można filtrować według stanu kondycji czujnika, tagów urządzeń lub grup maszyn.

Odłączanie urządzeń z systemem Windows

Serwery odłączone

Odłączanie urządzeń z systemem innym niż Windows

Porada

Chcesz dowiedzieć się więcej? Engage ze społecznością microsoft security w naszej społeczności technicznej: Ochrona punktu końcowego w usłudze Microsoft Defender Tech Community.