Udostępnij za pośrednictwem


Omówienie mechanizmów kontroli prywatności w aplikacjach Microsoft 365 dla przedsiębiorstw

Uwaga

Aby zapoznać się listą produktów pakietu Office, które są objęte tymi informacjami dotyczącymi prywatności, zobacz sekcję Mechanizmy kontroli prywatności dostępne dla produktów pakietu Office.

Firma Microsoft dokłada wszelkich starań, aby zapewnić użytkownikowi informacje i mechanizmy kontroli niezbędne do podejmowania wyborów dotyczących sposobu gromadzenia i wykorzystywania danych podczas korzystania z usługi Microsoft 365 Apps dla przedsiębiorców.

Począwszy od wersji 1904 Aplikacji Microsoft 365 dla przedsiębiorstw, udostępniamy nowe, zaktualizowane i ulepszone mechanizmy kontroli prywatności dla następujących obszarów:

  • Dane diagnostyczne — dane diagnostyczne oprogramowania klienckiego pakietu Office działającego na urządzeniu użytkownika są zbierane i wysyłane do firmy Microsoft.
  • Połączone środowiska używają funkcji opartych na chmurze do dostarczania rozszerzonych funkcji pakietu Office Tobie i Twoim użytkownikom.

Zmiany te obejmują między innymi nowe i zaktualizowane elementy interfejsu użytkownika (UI) oraz ustawienia zasad.

Dane diagnostyczne wysyłane do firmy Microsoft z aplikacji Microsoft 365 dla przedsiębiorstw

Dane diagnostyczne służą do zapewnienia bezpieczeństwa i aktualności pakietu Office oraz do wykrywania, diagnozowania i korygowania problemów oraz ulepszania produktu. Te dane nie zawierają imienia i nazwiska użytkownika ani jego adresu e-mail, zawartości plików użytkownika, czy też informacji o aplikacjach niepowiązanych z pakietem Office.

Te dane diagnostyczne oprogramowania klienckiego pakietu Office działającego na urządzeniu użytkownika są zbierane i wysyłane do firmy Microsoft.

Istnieją trzy poziomy danych diagnostycznych dla oprogramowania klienckiego aplikacji Microsoft 365 dla przedsiębiorstw, które można wybrać:

  • Wymagane minimalna ilość danych niezbędna do zapewnienia bezpieczeństwa i aktualności pakietu Office oraz sprawdzenia, czy działa on zgodnie z oczekiwaniami na urządzeniu, na którym jest zainstalowany.

  • Opcjonalne dodatkowe dane, które ułatwiają ulepszanie produktów i zapewniają rozszerzone informacje pomagające wykrywać, diagnozować i korygować problemy. Dane te mogą być również wykorzystywane łącznie do szkolenia i ulepszania środowisk obsługiwanych przez uczenie maszynowe, takich jak zalecane akcje, podpowiadanie tekstu i pomoc kontekstowa.

  • Żadne żadne dane diagnostyczne dotyczące oprogramowania klienckiego pakietu Office działającego na urządzeniu użytkownika nie są zbierane ani wysyłane do nas. Ta opcja jednak znacznie ogranicza nasze możliwości wykrywania, diagnozowania i korygowania problemów, które Twoi użytkownicy mogą napotkać podczas korzystania z pakietu Office.

Wymagane dane diagnostyczne mogą na przykład zawierać informacje o wersji pakietu Office zainstalowanej na urządzeniu lub informacje wskazujące, że aplikacje pakietu Office ulegają awarii podczas próby otwarcia dokumentów. Opcjonalnie dane diagnostyczne mogą obejmować informacje o czasie potrzebnym na zapisanie dokumentu, co może wskazywać na problem specyficzny dla zapisywania na Twoim urządzeniu.

Jeśli zdecydujesz się wysłać nam opcjonalne dane diagnostyczne, wymagane dane diagnostyczne również zostaną dołączone.

Uwaga

Nawet jeśli wybierzesz opcję Brak, wymagane dane usługi będą wysyłane z urządzenia użytkownika do firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wymagane dane usługi dla pakietu Office.

Jako administrator w Twojej organizacji masz możliwość użycia ustawienia zasad do wybrania poziomu wysyłanych do nas danych diagnostycznych. Opcjonalnie diagnostyczne dane będą wysyłane do firmy Microsoft, chyba że zmienisz ustawienie. Dostarczanie opcjonalnych danych diagnostycznych w większym stopniu umożliwia zespołowi inżynierów pakietu Office w firmie Microsoft wykrywanie, diagnozowanie i ograniczanie problemów, aby zmniejszyć wpływ na Twoją organizację.

Użytkownicy nie będą mogli zmienić poziomu danych diagnostycznych dla swoich urządzeń, jeśli są zalogowani do pakietu Office przy użyciu poświadczeń organizacyjnych, które jest czasami określane jako konto służbowe.

Te dane diagnostyczne nie zawierają nazw użytkowników, ich adresów e-mail ani zawartości ich plików pakietu Office. Nasz system tworzy unikatowy identyfikator, który jest kojarzony z danymi diagnostycznymi użytkownika. Po otrzymaniu danych diagnostycznych pokazujących, że jedna z naszych aplikacji uległa awarii 100 razy, ten unikatowy identyfikator umożliwia nam określenie, czy był to jeden użytkownik, u którego wystąpiło 100 awarii, czy było to 100 różnych użytkowników, u każdego z których wystąpiła jedna awaria. Nie używamy tego unikatowego identyfikatora do identyfikacji określonego użytkownika.

Aby zobaczyć, jakie dane diagnostyczne są wysyłane do firmy Microsoft, możesz użyć przeglądarki danych diagnostycznych, którą możesz bezpłatnie pobrać i zainstalować ze sklepu Microsoft Store.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z następującymi artykułami:

Połączone środowiska w przypadku aplikacji Microsoft 365 dla przedsiębiorstw

Aplikacje Microsoft 365 dla przedsiębiorstw zawierają aplikacje oprogramowania klienckiego i połączone środowiska umożliwiające wydajniejsze tworzenie, komunikowanie się i współpracę. Praca z innymi osobami nad dokumentem przechowywanym w usłudze Microsoft OneDrive lub tłumaczenie zawartości dokumentu programu Word na inny język są przykładami połączonych środowisk.

Rozumiemy, że możesz chcieć wybrać, jakiego rodzaju połączone środowiska są dostępne dla Twoich użytkowników podczas pracy w aplikacjach pakietu Office. Jako administrator w Twojej organizacji będziesz mieć ustawienia zasad, które umożliwią Ci określenie, czy udostępnić następujące typy połączonych środowisk Twoim użytkownikom:

  • Środowiska analizujące zawartość to środowiska, które używają Twojej zawartości pakietu Office, aby zapewnić zalecenia projektowe, sugestie edycji, szczegółowe informacje o danych i podobne funkcje. Na przykład Projektant programu PowerPoint lub Translator.

  • Środowiska pobierające zawartość online to środowiska, które umożliwiają wyszukiwanie i pobieranie zawartości online, a w tym szablonów, obrazów, modeli 3D, klipów wideo i materiałów referencyjnych w celu ulepszenia Twoich dokumentów. Na przykład szablony pakietu Office lub Szybki Start programu PowerPoint.

Na przykład możesz postanowić udostępnić swoim użytkownikom połączone środowiska pobierające zawartość online, ale nie połączone środowiska analizujące zawartość. Jeśli nie skonfigurujesz tych ustawień zasad, wszystkie te połączone środowiska będą dostępne dla Twoich użytkowników.

Ponadto istnieje ustawienie zasad, które pozwala wyłączyć wszystkie te połączone środowiska, a także inne połączone środowiska, takie jak współtworzenie dokumentów i magazyn plików online. Ale nawet jeśli użyjesz tego ustawienia zasad do wyłączenia wszystkich tych połączonych środowisk, pozostaną dostępne niektóre funkcje pakietu Office, takie jak synchronizowanie Twojej skrzynki pocztowej w programie Outlook, używanie aplikacji Teams lub Skype dla firm, jak również podstawowe usługi opisane poniżej.

Jeśli zdecydujesz się nie udostępniać swoim użytkownikom niektórych rodzajów połączonych środowisk, polecenie wstążki lub menu dla tych połączonych środowisk zostanie wyszarzone lub użytkownicy zobaczą komunikat o błędzie podczas próby użycia tych połączonych środowisk.

Użytkownicy nie będą mogli wybrać, czy chcą włączyć lub wyłączyć te połączone środowiska, jeśli są zalogowani do pakietu Office przy użyciu poświadczeń organizacyjnych, które jest czasami określane jako konto służbowe.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z następującymi artykułami:

Opcjonalne połączone środowiska w przypadku aplikacji Microsoft 365 dla przedsiębiorstw

Oprócz wymienionych powyżej połączonych środowisk, które są dołączone do aplikacji Microsoft 365 dla przedsiębiorstw, istnieją opcjonalne połączone środowiska, które możesz wybrać, aby umożliwić swoim użytkownikom dostęp za pomocą konta organizacji. Na przykład funkcja Mapy 3D w programie Excel, która używa usługi Bing.

To są opcjonalne połączone środowiska, które nie są objęte umową handlową organizacji z firmą Microsoft, ale podlegają odrębnym warunkom. Opcjonalne połączone środowiska oferowane przez firmę Microsoft bezpośrednio Twoim użytkownikom są objęte umową o świadczenie usług firmy Microsoft zamiast warunków produktu firmy Microsoft.

Ponieważ te opcjonalne połączone środowiska podlegają osobnym warunkom i postanowieniom, możesz nimi zarządzać oddzielnie od wymienionych powyżej połączonych środowisk. Jako administrator w Twojej organizacji możesz użyć ustawienia zasad, aby określić, czy chcesz udostępnić te opcjonalne połączone środowiska jako grupę swoim użytkownikom. Jeśli nie skonfigurujesz tego ustawienia zasad, te opcjonalne połączone środowiska są dostępne dla Twoich użytkowników.

Nawet jeśli postanowisz udostępnić te opcjonalne połączone środowiska swoim użytkownikom, użytkownicy będą mieli możliwość wyłączenia tych opcjonalnych połączonych środowisk jako grupa, przechodząc do okna dialogowego ustawień prywatności. Użytkownicy będą mieli ten wybór tylko wtedy, gdy są zalogowani do pakietu Office przy użyciu poświadczeń organizacyjnych (czasami określanych jako konto służbowe), a nie wtedy, gdy są zalogowani przy użyciu osobistego adresu e-mail.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z następującymi artykułami:

Wymagane dane usługi dla połączonych środowisk

Gdy korzystasz z połączonego środowiska, dane są przesyłane do firmy Microsoft i przez nią przetwarzane w celu zapewnienia Tobie tego połączonego środowiska. Te dane są kluczowe, ponieważ uzyskane informacje umożliwiają nam dostarczanie tych połączonych środowisk opartych na chmurze. Odwołujemy się do tych danych jako wymaganych danych usługi.

Wymagane dane usługi mogą obejmować informacje dotyczące funkcjonowania połączonego środowiska, które jest wymagane w celu zapewnienia, że podstawowa usługa jest bezpieczna, aktualna i działa zgodnie z oczekiwaniami. Jeśli zdecydujesz się na korzystanie z połączonego środowiska, które analizuje Twoją zawartość, na przykład Translator w programie Word, wpisany i zaznaczony tekst do tłumaczenia w danym dokumencie jest również przesyłany i przetwarzany w celu udostępnienia połączonego środowiska. Wymagane dane usługi mogą również obejmować informacje wymagane przez połączone środowisko w celu wykonywania swoich zadań, np. informacji o konfiguracji dotyczących aplikacji pakietu Office.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wymagane dane usługi dla pakietu Office.

Podstawowe usługi w przypadku aplikacji Microsoft 365 dla przedsiębiorstw

Istnieje również zestaw usług, które są niezbędne do działania Aplikacji Microsoft 365 dla przedsiębiorstw i nie można ich wyłączyć. Na przykład usługa licencjonowania, która potwierdza, że masz odpowiednią licencję na korzystanie z Aplikacji Microsoft 365 dla przedsiębiorstw. Wymagane dane usługi dotyczące tych usług są zbierane i wysyłane do firmy Microsoft bez względu na inne skonfigurowane przez Ciebie ustawienia zasad.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Podstawowe usługi pakietu Office.