Udostępnij za pośrednictwem


BearerTokenOptions Konstruktor

Definicja

Tworzy opcje używane do uwierzytelniania przy użyciu nieprzezroczystych tokenów elementu nośnego.

public BearerTokenOptions ();
Public Sub New ()

Dotyczy