Udostępnij za pośrednictwem


NullXmlEncryptor Klasa

Definicja

Element IXmlEncryptor , który szyfruje elementy XML przy użyciu szyfrora o wartości null.

public ref class NullXmlEncryptor sealed : Microsoft::AspNetCore::DataProtection::XmlEncryption::IXmlEncryptor
public sealed class NullXmlEncryptor : Microsoft.AspNetCore.DataProtection.XmlEncryption.IXmlEncryptor
type NullXmlEncryptor = class
    interface IXmlEncryptor
Public NotInheritable Class NullXmlEncryptor
Implements IXmlEncryptor
Dziedziczenie
NullXmlEncryptor
Implementuje

Konstruktory

NullXmlEncryptor()

Tworzy nowe wystąpienie klasy NullXmlEncryptor.

NullXmlEncryptor(IServiceProvider)

Tworzy nowe wystąpienie klasy NullXmlEncryptor.

Metody

Encrypt(XElement)

Szyfruje określony XElement element z szyfrowaniem o wartości null, tj. zwracając oryginalną wartość plaintextElement niezaszyfrowanego.

Dotyczy