Udostępnij za pośrednictwem


IFeatureCollection Interfejs

Definicja

Reprezentuje kolekcję funkcji HTTP.

public interface class IFeatureCollection : System::Collections::Generic::IEnumerable<System::Collections::Generic::KeyValuePair<Type ^, System::Object ^>>
public interface IFeatureCollection : System.Collections.Generic.IEnumerable<System.Collections.Generic.KeyValuePair<Type,object>>
type IFeatureCollection = interface
    interface seq<KeyValuePair<Type, obj>>
    interface IEnumerable
Public Interface IFeatureCollection
Implements IEnumerable(Of KeyValuePair(Of Type, Object))
Pochodne
Implementuje

Właściwości

IsReadOnly

Wskazuje, czy można zmodyfikować kolekcję.

Item[Type]

Pobiera lub ustawia daną funkcję. Ustawienie wartości null powoduje usunięcie funkcji.

Revision

Przyrostowe dla każdej modyfikacji i mogą służyć do weryfikowania buforowanych wyników.

Metody

Get<TFeature>()

Pobiera żądaną funkcję z kolekcji.

Set<TFeature>(TFeature)

Ustawia daną funkcję w kolekcji.

Metody rozszerzania

GetRequiredFeature(IFeatureCollection, Type)

Pobiera żądaną funkcję z kolekcji. Zgłasza InvalidOperationException, jeśli funkcja nie jest obecna.

GetRequiredFeature<TFeature>(IFeatureCollection)

Pobiera żądaną funkcję z kolekcji. Zgłasza InvalidOperationException, jeśli funkcja nie jest obecna.

Dotyczy