Udostępnij za pośrednictwem


IResult Interfejs

Definicja

Definiuje kontrakt reprezentujący wynik punktu końcowego HTTP.

public interface IResult
type IResult = interface
Public Interface IResult
Pochodne

Metody

ExecuteAsync(HttpContext)

Napisz odpowiedź HTTP odzwierciedlając wynik.

Dotyczy