Udostępnij za pośrednictwem


RedirectToRouteHttpResult Klasa

Definicja

Element IResult , który zwraca odpowiedź Znaleziona (302), Przeniesiona trwale (301), Przekierowanie tymczasowe (307) lub Trwałe przekierowanie (308) z nagłówkiem Lokalizacja. Elementem docelowym jest zarejestrowana trasa.

public sealed class RedirectToRouteHttpResult : Microsoft.AspNetCore.Http.IResult
type RedirectToRouteHttpResult = class
    interface IResult
Public NotInheritable Class RedirectToRouteHttpResult
Implements IResult
Dziedziczenie
RedirectToRouteHttpResult
Implementuje

Właściwości

Fragment

Pobiera fragment do dodania do adresu URL.

Permanent

Pobiera wartość określającą, że przekierowanie powinno być trwałe, jeśli wartość true lub tymczasowa, jeśli wartość false.

PreserveMethod

Pobiera wskazanie, że przekierowanie zachowuje początkową metodę żądania.

RouteName

Pobiera nazwę trasy, która ma być używana do generowania adresu URL.

RouteValues

Pobiera dane trasy do użycia do generowania adresu URL.

Metody

ExecuteAsync(HttpContext)

Napisz odpowiedź HTTP odzwierciedlając wynik.

Dotyczy