Udostępnij za pośrednictwem


IActionConstraintFactory Interfejs

Definicja

Fabryka dla programu IActionConstraint.

public interface class IActionConstraintFactory : Microsoft::AspNetCore::Mvc::ActionConstraints::IActionConstraintMetadata
public interface IActionConstraintFactory : Microsoft.AspNetCore.Mvc.ActionConstraints.IActionConstraintMetadata
type IActionConstraintFactory = interface
    interface IActionConstraintMetadata
Public Interface IActionConstraintFactory
Implements IActionConstraintMetadata
Implementuje

Uwagi

IActionConstraintFactory zostanie wywołana podczas zaznaczenia akcji w celu utworzenia wystąpień ograniczeń dla akcji.

Umieść atrybut implementując ten interfejs na kontrolerze lub akcji, aby wstawić ograniczenie akcji utworzone przez fabrykę.

Właściwości

IsReusable

Pobiera wartość wskazującą, czy wynik CreateInstance(IServiceProvider) może zostać ponownie użyty w żądaniach.

Metody

CreateInstance(IServiceProvider)

Tworzy nowy adres IActionConstraint.

Dotyczy