Udostępnij za pośrednictwem


DefaultControllerFactory Klasa

Definicja

Domyślna implementacja dla elementu IControllerFactory.

public ref class DefaultControllerFactory : Microsoft::AspNetCore::Mvc::Controllers::IControllerFactory
public class DefaultControllerFactory : Microsoft.AspNetCore.Mvc.Controllers.IControllerFactory
type DefaultControllerFactory = class
    interface IControllerFactory
Public Class DefaultControllerFactory
Implements IControllerFactory
Dziedziczenie
DefaultControllerFactory
Implementuje

Konstruktory

DefaultControllerFactory(IControllerActivator, IEnumerable<IControllerPropertyActivator>)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy DefaultControllerFactory.

Właściwości

ControllerActivator

Element IControllerActivator używany do tworzenia kontrolera.

Metody

CreateController(ControllerContext)

Tworzy nowy kontroler dla określonego contextelementu .

ReleaseController(ControllerContext, Object)

Zwalnia wystąpienie kontrolera.

Dotyczy