Udostępnij za pośrednictwem


IWrapperProvider Interfejs

Definicja

Definiuje interfejs do opakowywania obiektów na potrzeby serializacji lub deserializacji do pliku XML.

public interface class IWrapperProvider
public interface IWrapperProvider
type IWrapperProvider = interface
Public Interface IWrapperProvider
Pochodne

Właściwości

WrappingType

Pobiera typ zawijania.

Metody

Wrap(Object)

Zawija dany obiekt do typu zawijania dostarczonego przez WrappingTypeprogram .

Dotyczy