Udostępnij za pośrednictwem


SerializableErrorWrapperProvider Klasa

Definicja

Opakowuje obiekt typu SerializableError.

public ref class SerializableErrorWrapperProvider : Microsoft::AspNetCore::Mvc::Formatters::Xml::IWrapperProvider
public class SerializableErrorWrapperProvider : Microsoft.AspNetCore.Mvc.Formatters.Xml.IWrapperProvider
type SerializableErrorWrapperProvider = class
    interface IWrapperProvider
Public Class SerializableErrorWrapperProvider
Implements IWrapperProvider
Dziedziczenie
SerializableErrorWrapperProvider
Implementuje

Konstruktory

SerializableErrorWrapperProvider()

Opakowuje obiekt typu SerializableError.

Właściwości

WrappingType

Pobiera typ zawijania.

Metody

Wrap(Object)

Opakowuje dany obiekt do typu zawijania dostarczonego przez WrappingType.

Dotyczy