Udostępnij za pośrednictwem


ModelStateDictionary.KeyEnumerable Struktura

Definicja

A IEnumerable<T> dla kluczy w systemie ModelStateDictionary.

public: value class ModelStateDictionary::KeyEnumerable : System::Collections::Generic::IEnumerable<System::String ^>
public struct ModelStateDictionary.KeyEnumerable : System.Collections.Generic.IEnumerable<string>
public readonly struct ModelStateDictionary.KeyEnumerable : System.Collections.Generic.IEnumerable<string>
type ModelStateDictionary.KeyEnumerable = struct
    interface seq<string>
    interface IEnumerable
Public Structure ModelStateDictionary.KeyEnumerable
Implements IEnumerable(Of String)
Dziedziczenie
ModelStateDictionary.KeyEnumerable
Implementuje

Konstruktory

ModelStateDictionary.KeyEnumerable(ModelStateDictionary)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy ModelStateDictionary.KeyEnumerable.

Metody

GetEnumerator()

A IEnumerable<T> dla kluczy w systemie ModelStateDictionary.

Jawne implementacje interfejsu

IEnumerable.GetEnumerator()

A IEnumerable<T> dla kluczy w systemie ModelStateDictionary.

IEnumerable<String>.GetEnumerator()

A IEnumerable<T> dla kluczy w systemie ModelStateDictionary.

Dotyczy