Udostępnij za pośrednictwem


CompositeClientModelValidatorProvider Klasa

Definicja

Agregacja elementów IClientModelValidatorProviderdelegujących do swoich podstawowych dostawców.

public ref class CompositeClientModelValidatorProvider : Microsoft::AspNetCore::Mvc::ModelBinding::Validation::IClientModelValidatorProvider
public class CompositeClientModelValidatorProvider : Microsoft.AspNetCore.Mvc.ModelBinding.Validation.IClientModelValidatorProvider
type CompositeClientModelValidatorProvider = class
    interface IClientModelValidatorProvider
Public Class CompositeClientModelValidatorProvider
Implements IClientModelValidatorProvider
Dziedziczenie
CompositeClientModelValidatorProvider
Implementuje

Konstruktory

CompositeClientModelValidatorProvider(IEnumerable<IClientModelValidatorProvider>)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy CompositeClientModelValidatorProvider.

Właściwości

ValidatorProviders

Pobiera listę IClientModelValidatorProvider wystąpień.

Metody

CreateValidators(ClientValidatorProviderContext)

Tworzy zestaw s IClientModelValidatorprzez aktualizację Validator w pliku Results.

Dotyczy