Udostępnij za pośrednictwem


IUseWebApiParameterConventions Interfejs

Definicja

Wskazuje, że system powiązań modelu powinien używać ASP.NET konwencji internetowego interfejsu API dla parametrów akcji kontrolera. Na przykład powiąż proste typy z identyfikatora URI.

public interface class IUseWebApiParameterConventions
public interface IUseWebApiParameterConventions
type IUseWebApiParameterConventions = interface
Public Interface IUseWebApiParameterConventions
Pochodne

Dotyczy