Udostępnij za pośrednictwem


UseWebApiParameterConventionsAttribute Klasa

Definicja

Wskazuje, że system powiązania modelu powinien używać ASP.NET konwencji internetowego interfejsu API dla parametrów akcji kontrolera. Na przykład powiąż proste typy z identyfikatora URI.

public ref class UseWebApiParameterConventionsAttribute : Attribute, Microsoft::AspNetCore::Mvc::WebApiCompatShim::IUseWebApiParameterConventions
[System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Class, AllowMultiple=false, Inherited=true)]
public class UseWebApiParameterConventionsAttribute : Attribute, Microsoft.AspNetCore.Mvc.WebApiCompatShim.IUseWebApiParameterConventions
[<System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Class, AllowMultiple=false, Inherited=true)>]
type UseWebApiParameterConventionsAttribute = class
    inherit Attribute
    interface IUseWebApiParameterConventions
Public Class UseWebApiParameterConventionsAttribute
Inherits Attribute
Implements IUseWebApiParameterConventions
Dziedziczenie
UseWebApiParameterConventionsAttribute
Atrybuty
Implementuje

Konstruktory

UseWebApiParameterConventionsAttribute()

Wskazuje, że system powiązania modelu powinien używać ASP.NET konwencji internetowego interfejsu API dla parametrów akcji kontrolera. Na przykład powiąż proste typy z identyfikatora URI.

Dotyczy