Udostępnij za pośrednictwem


CSharpCodeWriter.WriteLineNumberDirective(SourceLocation, String) Metoda

Definicja

Zapisuje dyrektywę #line pragma dla numeru wiersza w określonym obiekcie location.

public:
 Microsoft::AspNetCore::Razor::CodeGenerators::CSharpCodeWriter ^ WriteLineNumberDirective(Microsoft::AspNetCore::Razor::SourceLocation location, System::String ^ file);
public Microsoft.AspNetCore.Razor.CodeGenerators.CSharpCodeWriter WriteLineNumberDirective (Microsoft.AspNetCore.Razor.SourceLocation location, string file);
member this.WriteLineNumberDirective : Microsoft.AspNetCore.Razor.SourceLocation * string -> Microsoft.AspNetCore.Razor.CodeGenerators.CSharpCodeWriter
Public Function WriteLineNumberDirective (location As SourceLocation, file As String) As CSharpCodeWriter

Parametry

location
SourceLocation

Lokalizacja do wygenerowania pragma linii dla.

file
String

Plik do wygenerowania pragma linii dla.

Zwraca

Bieżące wystąpienie klasy CSharpCodeWriter.

Dotyczy