Udostępnij za pośrednictwem


CSharpCodeWriter Klasa

Definicja

public ref class CSharpCodeWriter : Microsoft::AspNetCore::Razor::CodeGenerators::CodeWriter
public class CSharpCodeWriter : Microsoft.AspNetCore.Razor.CodeGenerators.CodeWriter
type CSharpCodeWriter = class
    inherit CodeWriter
Public Class CSharpCodeWriter
Inherits CodeWriter
Dziedziczenie
CSharpCodeWriter

Konstruktory

CSharpCodeWriter()

Właściwości

Builder (Odziedziczone po CodeWriter)
CurrentIndent (Odziedziczone po CodeWriter)
IsAfterNewLine (Odziedziczone po CodeWriter)
LineMappingManager
NewLine (Odziedziczone po CodeWriter)

Metody

BuildAsyncLambda(Boolean, String[])
BuildClassDeclaration(String, String)
BuildClassDeclaration(String, String, IEnumerable<String>)
BuildClassDeclaration(String, String, String)
BuildConstructor(String)
BuildConstructor(String, String)
BuildConstructor(String, String, IEnumerable<KeyValuePair<String,String>>)
BuildDisableWarningScope(Int32)
BuildLambda(Boolean, String[])
BuildLineMapping(SourceLocation, Int32, String)
BuildMethodDeclaration(String, String, String)
BuildMethodDeclaration(String, String, String, IEnumerable<KeyValuePair<String,String>>)
BuildNamespace(String)
BuildScope()
DecreaseIndent(Int32)
Dispose() (Odziedziczone po CodeWriter)
Dispose(Boolean) (Odziedziczone po CodeWriter)
GenerateCode() (Odziedziczone po CodeWriter)
GetCurrentSourceLocation() (Odziedziczone po CodeWriter)
IncreaseIndent(Int32)
Indent(Int32)
ResetIndent()
SetIndent(Int32)
Write(String)
Write(String, Int32, Int32) (Odziedziczone po CodeWriter)
WriteAutoPropertyDeclaration(String, String, String)
WriteBooleanLiteral(Boolean)
WriteComment(String)
WriteEndInstrumentationContext(ChunkGeneratorContext)
WriteEndMethodInvocation()
WriteEndMethodInvocation(Boolean)
WriteInstanceMethodInvocation(String, String, Boolean, String[])
WriteInstanceMethodInvocation(String, String, String[])
WriteLine()
WriteLine(String)
WriteLineDefaultDirective()
WriteLineHiddenDirective()
WriteLineNumberDirective(SourceLocation, String)

Zapisuje dyrektywę #line pragma dla numeru wiersza w określonym obiekcie location.

WriteLocationTaggedString(LocationTagged<String>)
WriteMethodInvocation(String, Boolean, String[])
WriteMethodInvocation(String, String[])
WriteParameterSeparator()
WritePragma(String)
WriteReturn(String)
WriteReturn(String, Boolean)
WriteStartAssignment(String)
WriteStartInstanceMethodInvocation(String, String)
WriteStartInstrumentationContext(ChunkGeneratorContext, Int32, Int32, Boolean)
WriteStartInstrumentationContext(ChunkGeneratorContext, SyntaxTreeNode, Boolean)
WriteStartMethodInvocation(String)
WriteStartMethodInvocation(String, String[])
WriteStartNewObject(String)
WriteStartReturn()
WriteStringLiteral(String)
WriteUsing(String)
WriteUsing(String, Boolean)
WriteVariableDeclaration(String, String, String)

Dotyczy