IChunkVisitor Interfejs

Definicja

public interface class IChunkVisitor
public interface IChunkVisitor
type IChunkVisitor = interface
Public Interface IChunkVisitor
Pochodne

Metody

Accept(Chunk)
Accept(IList<Chunk>)

Dotyczy