Udostępnij za pośrednictwem


ParserHelpers.IsLetterOrDecimalDigit(Char) Metoda

Definicja

public:
 static bool IsLetterOrDecimalDigit(char value);
public static bool IsLetterOrDecimalDigit (char value);
static member IsLetterOrDecimalDigit : char -> bool
Public Shared Function IsLetterOrDecimalDigit (value As Char) As Boolean

Parametry

value
Char

Zwraca

Dotyczy