Udostępnij za pośrednictwem


SyntaxConstants.CSharp.ElseIfKeyword Pole

Definicja

public: static initonly System::String ^ ElseIfKeyword;
public static readonly string ElseIfKeyword;
 staticval mutable ElseIfKeyword : string
Public Shared ReadOnly ElseIfKeyword As String 

Wartość pola

Dotyczy