Udostępnij za pośrednictwem


RouteBuilder.Routes Właściwość

Definicja

Pobiera trasy skonfigurowane w konstruktorze.

public:
 property System::Collections::Generic::IList<Microsoft::AspNetCore::Routing::IRouter ^> ^ Routes { System::Collections::Generic::IList<Microsoft::AspNetCore::Routing::IRouter ^> ^ get(); };
public System.Collections.Generic.IList<Microsoft.AspNetCore.Routing.IRouter> Routes { get; }
member this.Routes : System.Collections.Generic.IList<Microsoft.AspNetCore.Routing.IRouter>
Public ReadOnly Property Routes As IList(Of IRouter)

Wartość właściwości

Implementuje

Dotyczy