Udostępnij za pośrednictwem


HandshakeRequestMessage Klasa

Definicja

Komunikat żądania uzgadniania.

public ref class HandshakeRequestMessage : Microsoft::AspNetCore::SignalR::Protocol::HubMessage
public class HandshakeRequestMessage : Microsoft.AspNetCore.SignalR.Protocol.HubMessage
type HandshakeRequestMessage = class
    inherit HubMessage
Public Class HandshakeRequestMessage
Inherits HubMessage
Dziedziczenie
HandshakeRequestMessage

Konstruktory

HandshakeRequestMessage(String, Int32)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy HandshakeRequestMessage.

Właściwości

Protocol

Pobiera żądaną nazwę protokołu.

Version

Pobiera żądaną wersję protokołu.

Dotyczy