DbFunctionAttribute Konstruktory

Definicja

Przeciążenia

DbFunctionAttribute()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy DbFunctionAttribute.

DbFunctionAttribute(String, String)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy DbFunctionAttribute.

DbFunctionAttribute()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy DbFunctionAttribute.

public DbFunctionAttribute ();
Public Sub New ()

Dotyczy

DbFunctionAttribute(String, String)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy DbFunctionAttribute.

public DbFunctionAttribute (string functionName, string schema = default);
public DbFunctionAttribute (string name, string schema = default);
public DbFunctionAttribute (string name, string? schema = default);
new Microsoft.EntityFrameworkCore.DbFunctionAttribute : string * string -> Microsoft.EntityFrameworkCore.DbFunctionAttribute
new Microsoft.EntityFrameworkCore.DbFunctionAttribute : string * string -> Microsoft.EntityFrameworkCore.DbFunctionAttribute
Public Sub New (functionName As String, Optional schema As String = Nothing)
Public Sub New (name As String, Optional schema As String = Nothing)

Parametry

functionNamename
String

Nazwa funkcji w bazie danych.

schema
String

Schemat funkcji w bazie danych.

Dotyczy