ResultOperatorHandler Konstruktory

Definicja

Przeciążenia

ResultOperatorHandler()
ResultOperatorHandler(ResultOperatorHandlerDependencies)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy ResultOperatorHandler.

ResultOperatorHandler()

public ResultOperatorHandler ();
Public Sub New ()

Dotyczy

ResultOperatorHandler(ResultOperatorHandlerDependencies)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy ResultOperatorHandler.

public ResultOperatorHandler (Microsoft.EntityFrameworkCore.Query.ResultOperatorHandlerDependencies dependencies);
new Microsoft.EntityFrameworkCore.Query.ResultOperatorHandler : Microsoft.EntityFrameworkCore.Query.ResultOperatorHandlerDependencies -> Microsoft.EntityFrameworkCore.Query.ResultOperatorHandler
Public Sub New (dependencies As ResultOperatorHandlerDependencies)

Parametry

dependencies
ResultOperatorHandlerDependencies

Obiekt parametru zawierający zależności dla tej usługi.

Dotyczy