StringValues Konstruktory

Definicja

Przeciążenia

StringValues(String)

Inicjuje nowe wystąpienie StringValues struktury przy użyciu określonego ciągu.

StringValues(String[])

Inicjuje nowe wystąpienie StringValues struktury przy użyciu określonej tablicy ciągów.

StringValues(String)

Inicjuje nowe wystąpienie StringValues struktury przy użyciu określonego ciągu.

public:
 StringValues(System::String ^ value);
public StringValues (string value);
public StringValues (string? value);
new Microsoft.Extensions.Primitives.StringValues : string -> Microsoft.Extensions.Primitives.StringValues
Public Sub New (value As String)

Parametry

value
String

Wartość ciągu lub null.

Dotyczy

StringValues(String[])

Inicjuje nowe wystąpienie StringValues struktury przy użyciu określonej tablicy ciągów.

public:
 StringValues(cli::array <System::String ^> ^ values);
public StringValues (string[] values);
public StringValues (string?[]? values);
new Microsoft.Extensions.Primitives.StringValues : string[] -> Microsoft.Extensions.Primitives.StringValues
Public Sub New (values As String())

Parametry

values
String[]

Tablica ciągów.

Dotyczy