SettableOleDataObject.DUnadvise(UInt32) Metoda

Definicja

Usuwa połączenie z zaleceniem.

public:
 virtual void DUnadvise(System::UInt32 dwConnection);
public:
 void DUnadvise(unsigned int dwConnection);
void DUnadvise(unsigned int dwConnection);
public void DUnadvise (uint dwConnection);
abstract member DUnadvise : uint32 -> unit
override this.DUnadvise : uint32 -> unit
Public Sub DUnadvise (dwConnection As UInteger)

Parametry

dwConnection
UInt32

Token, który został zwrócony z DAdvise(FORMATETC[], UInt32, IAdviseSink, UInt32) .

Implementuje

Dotyczy