Udostępnij za pośrednictwem


ICodeGenAssemblyLoadContext Interfejs

Definicja

public interface class ICodeGenAssemblyLoadContext
public interface ICodeGenAssemblyLoadContext
type ICodeGenAssemblyLoadContext = interface
Public Interface ICodeGenAssemblyLoadContext
Pochodne

Metody

LoadFromName(AssemblyName)
LoadFromPath(String)
LoadStream(Stream, Stream)

Dotyczy