Udostępnij za pośrednictwem


Microsoft.VisualStudio.Web.CodeGeneration.DotNet Przestrzeń nazw

Klasy

ApplicationInfo
DefaultAssemblyLoadContext
ResolvedReferenceExtensions

Interfejsy

IApplicationInfo
ICodeGenAssemblyLoadContext