BackgroundWorker.Dispose Metoda

Definicja

Przeciążenia

Dispose()

Wykonuje zdefiniowane przez aplikację zadania skojarzone ze zwalnianiem lub resetowaniem zasobów niezarządzanych.

Dispose(Boolean)

Ta metoda nie wykonuje żadnych czynności.

Dispose()

Wykonuje zdefiniowane przez aplikację zadania skojarzone ze zwalnianiem lub resetowaniem zasobów niezarządzanych.

public:
 virtual void Dispose();
public void Dispose ();
abstract member Dispose : unit -> unit
override this.Dispose : unit -> unit
Public Sub Dispose ()

Implementuje

Dotyczy

Dispose(Boolean)

Ta metoda nie wykonuje żadnych czynności.

protected:
 virtual void Dispose(bool disposing);
protected:
 override void Dispose(bool disposing);
protected virtual void Dispose (bool disposing);
protected override void Dispose (bool disposing);
abstract member Dispose : bool -> unit
override this.Dispose : bool -> unit
override this.Dispose : bool -> unit
Protected Overridable Sub Dispose (disposing As Boolean)
Protected Overrides Sub Dispose (disposing As Boolean)

Parametry

disposing
Boolean

Ta metoda nie wykonuje żadnych czynności.

Dotyczy