BrowsableAttribute.No Pole

Definicja

Określa, że nie można zmodyfikować właściwości lub zdarzenia w czasie projektowania. To static pole jest tylko do odczytu.

public: static initonly System::ComponentModel::BrowsableAttribute ^ No;
public static readonly System.ComponentModel.BrowsableAttribute No;
 staticval mutable No : System.ComponentModel.BrowsableAttribute
Public Shared ReadOnly No As BrowsableAttribute 

Wartość pola

BrowsableAttribute

Uwagi

Gdy oznaczysz właściwość BrowsableAttribute za pomocą konstruktora wartości false, ten atrybut jest ustawiony na stały element członkowski No. W związku z tym podczas sprawdzania, czy atrybut jest ustawiony na tę wartość w kodzie, należy określić atrybut jako BrowsableAttribute.No.

Dotyczy

Zobacz też