Udostępnij przez


Installer.Uninstall(IDictionary) Metoda

Definicja

Po przesłonięciu w klasie pochodnej program usuwa instalację.

public:
 virtual void Uninstall(System::Collections::IDictionary ^ savedState);
public virtual void Uninstall (System.Collections.IDictionary savedState);
abstract member Uninstall : System.Collections.IDictionary -> unit
override this.Uninstall : System.Collections.IDictionary -> unit
Public Overridable Sub Uninstall (savedState As IDictionary)

Parametry

savedState
IDictionary

Element IDictionary zawierający stan komputera po zakończeniu instalacji.

Wyjątki

Zapisany stan IDictionary mógł zostać uszkodzony.

Wystąpił wyjątek podczas odinstalowywania. Ten wyjątek jest ignorowany, a dezinstalacja jest kontynuowana. Jednak po zakończeniu odinstalowywania aplikacja może nie zostać w pełni odinstalowana.

Przykłady

W poniższym przykładzie pokazano metodę Uninstall .Installer Metoda Uninstall jest zastępowana w klasie pochodnej klasy Installer.

  // Override 'Uninstall' method of Installer class.
public:
  virtual void Uninstall( IDictionary^ mySavedState ) override
  {
   if ( mySavedState == nullptr )
   {
     Console::WriteLine( "Uninstallation Error !" );
   }
   else
   {
     Installer::Uninstall( mySavedState );
     Console::WriteLine( "The Uninstall method of 'MyInstallerSample' has been called" );
   }
  }
// Override 'Uninstall' method of Installer class.
public override void Uninstall( IDictionary mySavedState )
{
  if (mySavedState == null)
  {
   Console.WriteLine("Uninstallation Error !");
  }
  else
  {
   base.Uninstall( mySavedState );
   Console.WriteLine( "The Uninstall method of 'MyInstallerSample' has been called" );
  }
}
' Override 'Uninstall' method of Installer class.
Public Overrides Sub Uninstall(mySavedState As IDictionary)
  If mySavedState Is Nothing Then
   Console.WriteLine("Uninstallation Error !")
  Else
   MyBase.Uninstall(mySavedState)
   Console.WriteLine("The Uninstall method of 'MyInstallerSample' has been called")
  End If
End Sub

Uwagi dotyczące dziedziczenia

Dotyczy

Zobacz też