OracleBFile.Null Pole

Definicja

Reprezentuje obiekt o wartości null OracleBFile , który nie jest powiązany z plikiem fizycznym.

public: static initonly System::Data::OracleClient::OracleBFile ^ Null;
public static readonly System.Data.OracleClient.OracleBFile Null;
 staticval mutable Null : System.Data.OracleClient.OracleBFile
Public Shared ReadOnly Null As OracleBFile 

Wartość pola

OracleBFile

Uwagi

Null Może być przydatne, gdy chcesz wykonać operację porównania na obiekcie OracleBFile w celu określenia wartości null.

Każda próba wykonania operacji odczytu na Null obiekcie powiedzie się, ale nie zwraca żadnych danych. Każda próba wykonania operacji zapisu na Null obiekcie generuje wyjątek. Wybranie BFILE kolumny zawierającej wartość null zwraca wartość Null.

Dotyczy