SortVersion(Int32, Guid) Konstruktor

Definicja

Tworzy nowe wystąpienie klasy SortVersion.

public:
 SortVersion(int fullVersion, Guid sortId);
public SortVersion (int fullVersion, Guid sortId);
new System.Globalization.SortVersion : int * Guid -> System.Globalization.SortVersion
Public Sub New (fullVersion As Integer, sortId As Guid)

Parametry

fullVersion
Int32

Numer wersji.

sortId
Guid

Identyfikator sortowania.

Uwagi

Ten konstruktor tworzy wystąpienie SortVersion obiektu z określoną wersją i identyfikatorem sortowania. Argument fullVersion jest przypisywany FullVersion do właściwości . Argument sortId jest przypisywany SortId do właściwości .

Ten konstruktor jest przydatny do ponownego SortVersion tworzenia obiektu na podstawie danych, które zostały zserializowane lub zapisane. Następnie można porównać tę wersję z bieżącą wersją aplikacji, aby określić, czy wersja unicode używana do wyświetlania i zamawiania ciągów aplikacji jest dostępna.

Dotyczy

Zobacz też