SortVersion.FullVersion Właściwość

Definicja

Pobiera pełny numer SortVersion wersji obiektu.

public:
 property int FullVersion { int get(); };
public int FullVersion { get; }
member this.FullVersion : int
Public ReadOnly Property FullVersion As Integer

Wartość właściwości

Int32

Numer wersji tego SortVersion obiektu.

Uwagi

Wartość FullVersion właściwości odzwierciedla wersję Unicode używaną do normalizacji i porównywania ciągów.

Dotyczy